Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > BIO skládka

         

              PROVOZNÍ DOBA NA SKLÁDCE BIOODPADU:
                          KAŽDÁ STŘEDA 16.30 – 18.00 hod.
                          KAŽDÁ SOBOTA 14.00 – 17.00 hod.
                 Do kontejneru odkládejte trávu, listí a odpad ze zahrádek.
                              Na plochu vedle odkládejte větve ze stromů.
                                Na skládce bioodpadu udržujte pořádek!!!                        

 

                              Shromáždění BIO odpadu

I.

Shromažďování tříděného odpadu

 

Třídění odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Tento odpad se dělí na papír, sklo, plasty včetně PET lahví a kov. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obcích Libín, Spolí a Slavošovice. Nádoba na kovové předměty je umístěna pouze v obci Libín.

 

 

II.

Sběr a svoz nebezpečného a objemového odpadu

 

Sběr a svoz nebezpečného a objemového odpadu bude zajišťován dvakrát ročně. Složky tohoto odpadu lze také odevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn v provozovně Marius Pedersen v Růžově (obec má uzavřenou smlouvu se sběrným dvorem). V takovém případě občan (nepodnikající fyzická osoba) s trvalým bydlištěm v obcích Libín, Spolí a Slavošovice předem požádá obecní úřad o vystavení potvrzení, o jaký odpad jde (druh odpadu, přibližné množství a kdo chce odpad uložit). Bez tohoto potvrzení nebude moci občan v tomto sběrném dvoře odpad uložit.

 

III.

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

 

Biologicky rozložitelný odpad se shromažďuje na ploše p.č. 619 v katastrálním území Libín, pod hrází rybníka Benák od 1. dubna do 30.listopadu. Plocha je přístupná po účelové komunikaci směrem na chaty okolo Spolského rybníka. Tato plocha slouží především pro shromažďování trávy, listí a větví. Tráva a listí se ukládají do přistaveného kontejneru a větve na plochu vedle k tomu určenou. Proto žádáme občany, kteří biologický odpad budou ukládat na určená stanoviště, aby udržovali pořádek, dbali vyvěšených pokynů a osoby, která tuto plochu v určitý den a hodinu provozuje.

V Libíně nově otevřen 

Logo Můj Obchod_malý.jpg

Akce v regionu

Akce v regionu

Turistika

Kam na výletCyklostezky

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

Jihočeský krajNa úřad přes internetCzechpoint