Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Přehled historických dat obce Líbín

Obec Libín v minulosti

11.století - Počátky osidlování území
Vznik jména Libín - z osobního jména Liba přivlastňovací příponou -ín, tedy Libův Dvůr, Libín.

1366  -  První písemná zmíňka v listině, podle níž Petr, Jošt a Jan bratří z Rožmberka koupili od Jana z Landštejna polovinu města Třeboně s Libínem a dalšími vesnicemi.
1382  -  V urbáři třeboňského kláštera se uvádí v Libíně 6 lánů.
1385  -  Jan z Rožmberka se zavazuje vrátit třeboňskému měšťanovi Henslínovi grunty v Libíně.
1409  -  Zápis v Popravčí knize pánů z Rožmberka. Ondřej kovář z Libína, mučeny a oběšeny v Třeboni, vypověděl, že pokradl u jam kamenných podle vsi Vráto všechna kostelní železa z Budějovic.
1440  -  Přechod Libína do vlastnictví kláštera.
1510  -  Obec třeboňská postupuje klášteru své lidi v Libíně.
1567 - Zrušení třeboňského kláštera a připojení Libína s klášterním statkem k třeboňskému panství.
1589  -  Podle výčtu odměn rychtářů na třeboňském panství dostával rychtář v Libíně 10 grošů odměny za vybírání pololetního úroku od osedlých.
1600  -  V Libíně celkem 13 osedlých, 3 chalupníci, 1 krčma.
1602  -  Osvobození vsi Libín z odúmrti.
1625  -  Spolský rybník už 4 roky leží pustý.
1631  -  Obnovení kláštera a vrácení jeho majetku.
1785  -  Zrušení třeboňského kláštera a připojení jeho statku k třeboňskému panství.
1862  -  Zahájení školního vyučování v Libíně.
1885  -  Postavení školní budovy v Libíně.
1957  -  Založení JZD.
1986  -  obyvatel - 153, domů - 63.

V Libíně otevřen:

Bez názvu.png

Akce v regionu

Akce v regionu

Turistika

Kam na výletCyklostezky

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Jihočeský krajNa úřad přes internetCzechpoint