Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, zápisy a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Libín č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Libín č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

   1.4.2021

Obecně závazná vyhláška obce Libín 5/2012, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě 

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

13.11.2004

Obecně závazná vyhláška obce Libín 1/2017 o školském obvodu ZŠ

15.5.2017

Obecně závazná vyhláška obce Libín 2/2017 o školském obvodu MŠ

 15.5.2017

Obecně závazná vyhláška obce Libín 3/2017 o stanovení systému shromažďování komunálních odpadů

   1.1.2018

Obecně závazná vyhláška obce Libín 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Libín č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1. 1. 2022

Pravidla pro přidělování nájemních bytů

Pravidla pro byty - osoby příjmově vymezené.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

 

Vyhledání dalších právní předpisů

Zápisy a usnesení

 

 

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 19. 10. 2022 

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 31. 10. 2022

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 21. 11. 2022

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 12. 12. 2022

Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 30. 1. 2023

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 6. 3. 2023