Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, zápisy a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Libín o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Libín o místním poplatku ze psů 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Libín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Libín, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území obce Libín 

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Libín 5/2012, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě 

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška obce Libín 1/2017 o školském obvodu ZŠ

15.5.2017

Obecně závazná vyhláška obce Libín 2/2017 o školském obvodu MŠ

 15.5.2017

Obecně závazná vyhláška obce Libín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2024

Pravidla pro přidělování nájemních bytů

Pravidla pro byty - osoby příjmově vymezené.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

 

Vyhledání dalších právní předpisů

Zápisy a usnesení

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 19. 10. 2022 

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 31. 10. 2022

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 21. 11. 2022

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 12. 12. 2022

Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 30. 1. 2023

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 6. 3. 2023

Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 17. 4. 2023

 Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 29. 5. 2023

Zápis č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 26. 6. 2023

Zápis č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 7. 8. 2023

Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 25. 9. 2023

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze den 30. 10. 2023

Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 27. 11. 2023

Zápis č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 18. 12. 2023

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 15. 1. 2024

Zápis č. 16 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 26. 2. 2024

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Libín ze dne 8. 4. 2024